Poziv nevladinim organizacijama sa područja općine Travnik

U okviru projekta "Promocija aktivizma mladih u društvima, udruženjima i nevladinim organizacijama s područja Općine Travnik" Komisija za mlade i ravnopravnost spolova Općine Travnik u saradnji sa Centrom za edukaciju mladih Travnik (CEM) za potrebe nevladinih organizacija (NVO) s područja općine Travnik organizirat će dvodnevni trening na temu „Pisanje projektnih prijedloga".

Ciljevi treninga koji će pripremiti i provesti Centar za edukaciju mladih Travnik su upoznavanje učesnika sa pojmom projekta, projektnom logikom, projektnim prijedlogom i sastavnim dijelovima njegove forme, te edukacija učesnika o metodologiji pisanja projektnog prijedloga, logičkom okviru rada, budžetu i slično.


I radni dan: četvrtak, 21.11.2019. godine s početkom od 09:00 sati (prostorije CEM-a);
li radni dan: petak, 22.11.2019. godine s početkom od 09:00 sati (prostorije CEM-a).


Za sve učesnike treninga obezbijeđeni su materijali za rad, osvježenje i ručak.
Ovim putem pozivamo sve nevladine organizacije s područja općine Travnik da kandidiraju po jednog predstavnika organizacije, te da prijavu sa kontakt podacima svoga predstavnika pošalju na e-mail cem@cem.ba najkasnije do srijede, 20.11.2019. godine do 15:00 sati.

Novum.ba

Vezano: