Edukativno-simulacijske radionice o invaliditetu u bugojanskim školama

U bugojanskim školama, „Prvoj OŠ Jaklić“ i „Trećoj OŠ“ održane su dvije radionice o pravima, potrebama i sposobnostima osoba sa invaliditetom/djece sa teškoćama u razvoju. Naredna će biti održana u „OŠ Bristovi“.

Kroz edukaciju, vježbe simulacije i grupne diskusije, učesnici radionica su naučili kako biti podrška osobama sa invaliditetom/djeci sa teškoćama u razvoju, kako raditi na uklanjanju prepreka za njihovo aktivno uključivanje u zajednicu i kako stvarati inkluzivno društvo.

Pokazali su veliko zanimanje za ovu temu, a evaluacija provedenih aktivnosti pokazala je da su svi učesnici u znatnoj mjeri razvili empatiju, ali su i naučili kako prepoznati prepreke koje ovu populaciju ostavljaju na marginama našeg društva.

Voditelji: mr. sci. Nedim Muftić, dipl. defektolog – surdoaudiolog - logoped i stučna suradnica udruženja Leptir, Mirjana Gvozdenović, projekt menadžer.

Ova aktivnost je dio projekta udruženja Leptir „UKLJUČITE I NAS“ kojeg financira Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Novum.ba

Vezano: