Poziv građanima na javnu raspravu o budžetu Općine Kiseljak

Služba za finansijei budžet Općine Kiseljak provodi Javnu raspravu o Nacrtu budžeta Općine Kiseljak za 2020.godinu.

Služba poziva sve zainteresirane građane općine da daju svoj doprinos u izradi općinskog budžeta za sljedeću godinu.

Prijedloge, pitanja i sugestije možete uputiti do 05.12.2019.godine spomenutoj Službi, na mail ivana.mrnjavac@opcina-kiseljak.org, putem Pisarnice Općine ili poštom na adresu: Općina Kiseljak; Služba za financije, proračun i poslove riznice; Bana Josipa Jelačića 41; 71 250 Kiseljak.

Novum.ba

Vezano:

Image