Održan seminar na temu ’Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU’

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu SBK u saradnji sa Regionalnom razvojnoj agencijom za regiju Centralna BiH (REZ) održao je seminar na temu „Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) i priprema projekata za fondove EU“.

S obzirom da EU isključivo odobrava projektne prijedloge koji su vezani u PCM od izuzetnog je značaja da službenici prolaze ovakve seminare i usvajaju ove specifične vještine. Polaznici seminara bi stekli osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom prema EU metodologiji, bili osposobljeni za samostalnu analizu zainteresiranih strana, a sve u cilju sudjelovanja u procesu programiranja i razvoja projekata

Novum.ba

Vezano: