Zakazana redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik

32. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik zakazana je za  30. 12. 2019. godine sa početkom u 10:00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

  1. Program rada Općinskog vijeća Travnik za 2020. godinu
  2. Program rada načelnika Općine u okviru jedinstvenog organa uprave za 2020. godinu
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Općine Travnik za period 2020. – 2022. godine
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nevladinih organizacija od posebnog interesa za Općinu Travnik za 2020.godinu
  5. Prijedlog Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji u budžetu Općine Travnik za 2020.godinu
  6. Prijedlog budžeta Općine Travnik za 2020. godinu i donošenje Odluke o usvajanju budžeta Općine Travnik za 2020. godinu
  7. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2020. godinu
  8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu na području općine Travnik

Novum.ba

Vezano: