U Travniku organiziran stručni seminar za imame i muallime pod nazivom ‛Savremena fikhska pitanja‛

U prostorijama islamskog centra na Kalibunaru u Travniku organiziran je redovni stručni seminar za imame i muallime sa područja Muftijstva travničkog pod nazivom "Savremena fikhska pitanja".

U prvom dijelu seminara na zadatu temu govorio je dr. Senad Ćeman profesor na Fakultetu islamskih nauka. U drugom dijelu seminara imami i mullime su podijeljeni u 7 grupa i dobili su zadatak da daju odgovor na neko od savremenih fikhskih pitanja. U trećem dijelu vođe grupa su prezentirali odgovore na zadata savremena fikska pitanja uz argumentaciju.

U završnom dijelu Muftija travnički je uručio priznanja i prigodne poklone imamima koju su penzionisani u 2019. Esad-ef. Slipcu i Sidik-ef. Husiću a nakon dao kratak osvrt na seminar i ukazao na važnost pravilnog razumijevanja islama u vremenu u kojem živomo, a u čemu nam itekako pomaže poznavanje odgovora na savremena fikhska pitanja.

Novum.ba

Vezano: