Zakazana sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 16.01.2020. godine u sali Općine Novi Travnik u 10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izdvajanju interventnih sredstava u vidu pozajmice JKP „Vilenica čistoća“ doo Novi Travnik a u cilju prevazilaženja trenutne situacije u preduzeću;
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama;
  3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi;
  4. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju javnih potreba Općine Novi Travnik za razdoblje 01.01.do 31.03.2020.godine;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Paltforme za mir i Plana aktivnosti za implementaciju Platforme za mir;
  6. Prijedlog Odluke o pristupanju sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena.

Novum.ba

Vezano: