Izbor najboljeg sportiste SBK za 2019. godinu

Sjednica Organizacionog odbora „ Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2019. godinu„ će se održati u petak, 17. januara 2020. godine sa početkom u 13,30 časova u Maloj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Konstituisanje Organizacionog odbora/Organizacijskog odbora „ Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2019. godinu „
  2. Uvodna riječ predsjednika Organizacionog/Organizacijskog odbora „ Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2019. godinu“ ;
  3. Obraćanje načelnika Općine Travnik Admira Hadžiemrića potpredsjednika Organizacionog/Organizacijskog odbora „ Izbor najboljeg sportsite Kantona za 2019. godinu“ ;
  4. Obraćanje predsjednika Sportskog saveza SBK/KSB Mirsada Ibrišimbegovića ;
  5. Projekat " Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2019. godinu ", obrazloženje;
  6. Informacija o provedenim aktivnostima u organizaciji manifestacije „ Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2019. godinu „;
  7. Imenovanje članova Žirija/Ocjenjivačkog suda manifestacije „ Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2019. godinu
  8. Razno

Novum.ba

Vezano: