Općina Bugojno: Raspisan javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika

Općina Bugojno raspisala je javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika na poziciji:

-Stručni saradnik za poslove radnih tijela općinskog načelnika 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:vrši poslove pripremanja sjednica radnih tijela koje formira načelnik općine; stara se o blagovremenoj otpremi materijala za sjednice radnih tijela općinskog načelnika; u dogovoru sa općinskim načelnikom zakazuje sjednice kolegija načelnika općine, pruža stručnu pomoć, vodi zapisnike na sjednicama Kolegija načelnika općine; učestvuje u poslovima koordinacije i saradnje sa općinskim službama za upravu; u saradnji sa šefom odsjeka učestvuje na poslovima u vezi organizacije sastanaka i prijema delegacija općini Bugojno; učestvuje u izradi programa rada općinskog načelnika i plana rada Stručne službe; učestvuje u izradi izvještaja, redovnih i periodičnih informacija za potrebe načelnika općine i Općinskog vijeća; obavlja poslove obrade zahtjeva stranaka upućene načelniku općine, te upućuje odgovore i obavijesti po podnesenim zahtjevima; obavlja i druge poslove iz domena radnog mjesta, a za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

Kompletan tekst možete pronaći OVDJE

Novum.ba

Vezano: