Stručna predavanja za zaposlenike Reumala

Rukovoditeljica Edukativnog centra Lječilišta Reumal, doc.dr Amila Kapetanović, u dogovoru sa direktoricom Lječilišta Ismirom Kubat, krajem januara ove godine pokreće ciklus stručnih predavanja za fizioterapeute, medicinske, laboratorijske i farmaceutske tehničare.

S obzirom na brojnost osoblja Lječilišta, koje je obavezno prisustvovati predavanjima, polaznici su terminski grupisani po tematskim cjelinama, pa su tako, dana 28.01. predviđena predavanja za fizioterapeute i medicinske tehničare na teme lumbalni bolni sindrom i ICF klasifikacija. Predavači su Amila Kapetanović i Emira Klisura.

Drugog dana Amina Delić će održati predavanja za laboratorijske tehničare na teme CRP, određivanje INR-a kod pacijenata oboljelih od kardiovaskularnih bolesti, te, Džemila Tutnjević, za farmaceutske tehničare, na teme: dobra apotekarska praksa, promocija zdravlja – aktivnosti u cilju edukacije pacijenata o načinima održavanja zdravlja.

Ovaj ciklus predavanja samo je jedan od pokazatelja  ulaganja u obrazovanje svojih zaposlenika, saopćeneo je iz Lječilišta Reumal.

 

Novum.ba

Vezano: