MSŠ Donji Vakuf domaćin stručnog usavršavanja za nastavnike i profesore bosanskog jezika

U prostorijama Mješovite srednje škole Donji Vakuf danas se održava stručno usavršavanje za nastavnike i profesore bosanskog jezika s područja Srednjobosanskog kantona.

Stručno usavršavanje realizuje se u okviru projekta vezanog za stručno usavršavanje nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju koji je aktiv bosanskog jezika MSŠ Donji Vakuf uradio zajedno s direktorom škole.

Nakon današnjeg susreta, pred aktivom bosanskog jezika je zadatak da prirede publikaciju u kojoj će biti objedinjene teme koje će biti prezentovane na današnjem stručnom usavršavanju.

Prisutnim nastavnicima, profesorima i predavačima, u ime domaćina, obratio se Asim Orahovčić, direktor MSŠ Donji Vakuf koji je, i ovaj put, pružio svesrdnu pomoć pri realizaciji ovog projekta.

Dobrodošlicu u Donji Vakuf, prisutnim gostima, učesnicima stručnog usavršavanja, poželio je općinski načelnik Huso Sušić.

Predavači na seminaru su cijenjena imena iz lingivstičke zajednice, prof.dr.Alen Kalajdžija – direktor Instituta za jezik u Sarajevu, prof.dr.Mirela Omerović – profesorica na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, dr.sc. Jasmin Hodžić – naučni saradnik i Institutu za jezik Sarajevo, te mr.sc.Zenaida Karavdić – viši stručni saradnik u Institutu za jezik Sarajevo.

Projekt „Stručno usavršavanje“ odobrilo i finansira Federalno ministarstvo obrazovanja.

Publikacija će biti dostavljena svim školama, te će stručna usavršavanja biti dostupna nastavnicima razredne nastave.

Novum.ba

Vezano: