Nauka dokazuje - Pun mjesec zaista utiče na čovjeka

Udaljen 384400 kilometara, Mjesec je, nakon Sunca, najsvjetlije nebesko tijelo sunčevog sistema. Hiljadama godina unazad upravo o ovom nebeskom tijelu prenose se legende koje govore o njegovom magičnom uticaju na prirodu i ljude, ali koliko je zaista istine u njima?

Naučno je dokazano da privlačna sila ovog Zemljinog satelita utiče na plimu i oseku, što je američkom doktoru Arnoldu L. Lieberu dalo ideju da upravo na ovom fenomenu zasnuje teoriju o uticaju Mjeseca na emotivno stanje čovjeka. Kako je organizam čovjeka građen od oko 75% vode, on vjeruje da su poremećaji sna tokom punog mjeseca kod nekih ljudi upravo uzrokovani privlačnom silom Mjeseca.

Poznato je da u visoko tehnološkim labaratorijama, naučnici istraživačkog instituta CERN kod Ženeve, pokušavaju riješiti zagonetku nastanka svemira. Ispucavajući, u 27 kilometara dugom prstenastom akcelatoru, elementarne čestice jednu u drugu brzinom koja je gotovo jednaka brzini svjetlosti. U tragovima nastalim pri sudaru slučajno su otkrili kako krivulje energetskih kolebanja tačno prate krivulje morskih mjena koje dva puta dnevno izaziva mjesec. U ovom slučaju su neutroni za vrijeme eksperimenta zbog promjena u privlačnoj sili mjeseca postajali lakši ili teži.

Sada, uzme li se u obzir da se u ćelijama ljudskog tijela nalaze i neutroni – vjerovatno je da zbog promjene sile Mjeseca dolazi i do promjene težine neutrona u našim ćelijama što izaziva određene promjene unutar organizma?

Osim toga, čak je i profesor Robert Becker sa sveučilišta u New York-u primjetio kako se u našem nervnom sistemu nalaze čvorići, koji povećavaju aktivnost električnih impulsa promjenom Zemaljskog magnetnog polja zavisno od položaja Mjeseca. Te promjene jesu minimalne, ali kako ovaj profesor tvrdi „I te male promjene su dovoljne da izazovu razdražljivo raspoloženje“, jer navedeni čvorići se brinu za to da naši nervi reaguju čak i na najmanja magnetna kolebanja.

Da Mjesec zaista ima uticaj na organizam čovjeka, te samim tim i na promjenu njegovog ponašanja još uvijek nije strogo naučno dokazano, ali upravo ovaj uticaj Mjeseca dokazuje da još uvijek postoje neke prirodne pojave koje nauka nije u stanju objasniti

Novum.ba

Vezano: