Zakazana 24.sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam 24. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 20. 02. 2020. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Za sjednicu je predložen slijedeći :

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Zapisnika sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2020.godinu
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2020.godinu
5. Prijedlog Odluke o određivanju naknada predsjednicima mjesnih zajednica
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima i članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
7. Izvještaj o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu
8. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja
9. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
10. Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i sanacije lokalnih puteva na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2020.god.
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju općinskog pravobranioca za područje Općina Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje i Donji Vakuf
12. Informacija o stanju i raspolaganju općinskom imovinom
13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječene građevinske cijene m2 stambenog i poslovnog prostora.
14. Prijedlog Odluke o imenovanju Konkursne komisije
15. Prijedlog Odluke o imenovanju Drugostepene komisije
16. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
17. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za stručnu ocjenu u postupku donošenja urbanističkih saglasnosti
18. Prijedlog Odluke o odobravanju provedbe postupka prometa - prodaje nekretnina
19. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 11/75 k.o._SP Gornji Vakuf (stari premjer), k.p. 1092/9 k.o. Gornji Vakuf (novi premjer)
20. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 497/2 k.o. SP_ Gornji Vakuf

Novum.ba

Vezano: