Obavijest o provođenju ankete na području općine Kiseljak

Iz Federalnog zavoda za statistiku i Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine stigla je obavijest  kako će  od 17.02.2020.godine, u trajanju od 22 dana, u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici BiH (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH“ br.63/03 i 9/09), na području naše općine biti provedeno anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje, za potrebe službenih statističkih institucija u BiH, provode akreditirani anketari koje je angažirala istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva.

Anketiranje će biti provedeno u većini općina BiH, prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, statističke institucije BiH garantiraju punu povjerljivost podataka.

Novum.ba

Vezano: