Savremene knjižare – trgovine kancelarijskog materijala

Knjižara je naziv za posebnu trgovinu koja se bavi prodajom knjiga – što predstavlja njenu osnovnu djelatnost, a pored knjiga omogućena je i kupnja raznog kancelarijskog materijala.Ali, koliko je zapravo, pored pisaćeg pribora, papira, sveski i sličnih proizvoda, prvobitna i osnovna djelatnost knjižare pala u sjenu?

Da bi se uvjerili da je to istina posjetili smo Fojničku knjižaru. Tu smo toplo dočekani od strane radnice, gospođe Munevere.

U razgovoru sa gospođom Muneverom saznali smo da li i kakve se knjige zapravo mogu pronaći u našoj knjižari. Kako gospođa Munevera navodi“ U prodaji imamo samo školske knjige, ali ni one nisu dostupne tokom cijele godine. Udžbenike je moguće nabaviti u ranom školskom periodu, odnosno u toku mjeseca septembra. Nakon tih mjesec dana,udžbenici koji se ne prodaju, vraćaju se u izdavačke kuće iz Sarajeva.”

Munevera takođe naglašava“Pošto je ovo knjižara koja pripada Štampariji Fojnica mi ne možemo prodavati ništa što nije vezano za štampariju ni nabavljati bilo šta bez njihovog znanja.”

Pored nekolicine udžbenika, ovdje možemo nabaviti i trgovačke knjige, knjige za vođenje mjesečnih evidencija i radne naloge te razni kancelarijski materijal kao što su registratori, hamer papiri, pisaći pribor, a ne nedostaje ni kišobrana i ramova za fotografije.

Da li će Fojničanima u skorije vrijeme biti omogućena kupovina autorskih dijela za sada ostaje nepoznanica, ali činjenica je da ova knjižara nije jedina koja je svoje poslovanje svela na prodaju kancelarijskog materijala, slična situacija je i u velikom broju knjižara u drugim gradovima BiH.

Možemo samo da se nadamo kako će se knjižare u skorije vrijeme pobrinuti da iznađu načine da opravdaju svoj naziv „knjižara“ baveći se svojom osnovnom djelatnosti ili da će u protivnom skinuti sa svojih „trgovina kancelarijskog materijala“ naziv koji ne mogu opravdati svojim poslovanjem.

Novum.ba

Vezano: