FOTO/Nelegalne deponije u naselju Gornja Borina kod Kiseljaka

Divlje deponije posljedica su nemarnosti i neodgovornosti pojedinaca i vlasti. Njih je gotovo nemoguće iskorijeniti jer uprkos akcijama čišćenja i pokušajima rješavanja problema nakon određenog vremena sve se vrati na početni stadij i trud postaje uzaludan.

Proteklu sedmicu, u cilju podizanja svijesti o postojećem ekološkom problemu, grupa mladih novinara portala Novum.ba angažovala se na lociranju nelegalnih deponija u okolini Kiseljaka. Istražujući okolna naselja pronašli su mnoge lokacije nelegalnog odlaganja otpada, građevinskog materijala i ostalih teško razgradivih supstanci.

Već prvi dan izlaska na teren, otkrivene su dvije lokacije na kojima su uočene velike količine otpada, pri čemu se navedene deponije nalaze u naselju Gornja Borina. U razgovoru sa stanovnicima ovog naselja u blizini Kiseljaka saznali smo kako se otpad na ovim mjestima nalazi već duže vrijeme pri čemu se količina otpada svakodnevno povećava. Jedan od stanovnika iz ovog naselja, u razgovoru sa našim novinarima je istakao: „Često prolazim pored ovih odlagališta otpada i vidim kako se količina otpada stalno povećava. Činjenica je da većina mještana zna za ove deponije, ali niko još nije organizovao akciju čišćenja ovog prostora.“

Kako mještani tvrde slična je situacijama i u ostalim naseljima na općini Kiseljak. „Svaka šuma ima svoju deponiju. Ljudi misle da ako odbace svoj otpad na mjesta koja su skrivena između drveća i grmlja, ili čak u uvale potoka i rijeka kako su riješili problem.“ – naglašava jedna mještanka iz Gornje Borine.

Iako živimo u vremenu kada se svakodnevno ističu posljedice nelegalnog odlaganja otpada, ekološki osvješteno društvo je još uvijek misaona imenica u Bosni i Hercegovini. Divlja odlagališta, koja prvobitno imaju vizuelno loš efekat, mogu na više načina ugroziti zdravlje ljudi zagađenjem vazduha, vode i zemljišta.

U galeriji možete pogledati fotografije koje su naši novinari napravili u okolini naselja Gornja Borina, a na osnovu njih sami prosudite da li je ovo odlagalište rezultat ekološki osvještenog društva.

Novum.ba

Vezano: