Sastanak sa povjerenicima mjesnih zajednica

Shodno Naredbi, koju je donio Štab civilne zaštite općine Fojnica, o angažovanju povjerenika, zamjenika i savjeta mjesnih zajednica za potrebe civilne zaštite, održan je sastanak načelnika Sabahudina Klisure, predstavnika Službe za civilnu zaštitu općine Fojnica sa povjerenicima svih mjesnih zajednica.

Naime, povjerenicima, zamjenicima i savjetu mjesnih zajednica je naređeno da obavještavaju Općinski civilni štab i nadležnu policijsku stanicu o kretanjima osoba kojima su izdata rješenja o kućnim izolacijama.

Također, dužni su, kao i svi drugi građani, da svako saznanje o novopridošlim osobama iz rizičnih područja prijaviti nadležnim organima.

Predsjednici MZ su dobili i ostale upute kako postupiti na terenu, te promotivni materijal koji su dužni distribuirati po svojim područjima, a sve s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa.

Novum.ba

Vezano: