Održana sjednica Štaba civilne zaštite Općine Fojnica

Na današnjoj sjednici Kriznog štaba predstavnici Doma zdravlja su informisali prisutne o nekoliko novih osoba koje su jučer stavljene u samoizolaciju, te je i ovom prilikom rečeno da se sve osobe, koje se nalaze u samoizolaciji, trenutno osjećaju dobro i da se pridržavaju uputstava o ponašanju.

Međutim, za one osobe koje ne bude poštovale naložene mjere u izolacij te one koji nemaju mogućnosti samoizolacije, Općinski štab civilne zaštite je osigurao smještajne kapacitete, shodno naredbi Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Općinski štab civilne zaštite je distribuirao promotivni materijal putem kojeg traži od svih građana da prijavljuju osobe koje ne poštuju mjere izolacije.

Također, u toku je distribucija tabli sa natpisom „Zabranjeno okupljanje i zadržavanje“ a koje će biti postavljene na gradskim ulicama, dječijim igralištima i drugim javnim površinama.

DVD Fojnica i JKP Šćona nastavljaju sa pranjem i dezinfekcijom grada, a pranju ulica pridružili su se i uposlenici Šumarije Fojnica.

Jedan od mobilnih timova Štaba civilne zaštite nastavlja kontrolu poštivanja naredbi u trgovačkim radnjama. Također, Štab je naredio vlasnicima trgovačkih radnji da izvrše uklanjanje prehrambene robe sa javnih površina.

Stanarima zgrada u ulici Novo naselje se naređuje da automobile izmjeste s javne površine i time oslobode prostor oko zgrada, a građanima u užem gradskom području također da uklonu automobile sa ulica.

Današnjom naredbom se zabranju istovar i prerada ogrjevnog drveta na javnoj površini.

Novum.ba

Vezano: