Privremena obustava pružanja usluga u hotelu Reumal

Vanredna sjednica Štaba civilne zaštite općine Fojnica, kojoj su osim članova Štaba prisustvovali i predstavnici Reumala, održana je jučer, a shodno naredbi Federalnog štaba civilne zaštite kojom je banjama i lječilištima naređeno da pružaju usluge fizikalne terapije pacijentima koji su zatečeni u lječilištima do kraja tretmana i da obustave prijem novih pacijenata i pružanje svojih usluga.

Imajući u vidu broj zaposlenih u ovoj ustanovi i broj gostiju, te poštujući naredbe nadležnih institucija, a u vezi sa širenjem koronavirusa, Općinski štab civilne zaštite je naredio JU Lječilište Reumal Fojnica da privremeno obustavi prijem novih pacijenata, te da obustavi pružanje usluga u objektu hotela Reumal od 24.03.2020.godine.

Također, Lječilištu je naređeno da u objektu Nova bolnica, a zbog specifičnosti pacijenata (nepokretni i strani državljani), nastavi sa pružanjem usluga do kraja njihovog tretmana.

Privremena obustava rada u objektu Reumal traje do daljnjeg i zavisi od higijensko-epidemiološkog stanja na području općine Fojnica.

Novum.ba

Vezano: