I danas zasjedao Općinski štab civilne zaštite

Općinski štab civilne zaštite zasjedao je danas, a donesene su nove naredbe i mjere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa.

Današnjoj sjednici prisustvovali su direktori zavoda Drin i Bakovići, Adis Ramić i Branko Stanić.

Naredbom Federalnog štaba zabranjeno je kretanje građana od 18,oo do 5,00 sati, a da su u ovim ustanovama radnici raspoređeni u tri smjene, direktori su tražili smjernice od Općinskog štaba civilne zaštite.

S obzirom da je i donesom Naredbom definisano, da se zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama izuzimaju, na Štabu je dogovoreno da iz zavoda budu dostavljene evidencije o radnicima Policijskoj stanici Fojnica, te će se isti moći kretati.

Direktori Ramić i Stanić su izvjestili Štab o stanju u ustanovama kojim rukovode, te su naglasili da je stanje trenutno dobro, da su obskrpljeni hranom, lijekovima i dezifekcionim sredstvima i da su pojačane mjere higijene i dezinfekcije.

Ove ustanove su, kao i Dom zdravlja, Lječilište Reumal i strački dom „Natur Oaza“ dužne uspostaviti trijažne punktove, i prema riječima direktora, radi se na tome.

Također, obavljeni su i telefonski razgovori sa predstavnicima vjerskih zajednica te će i oni, shodno potrebama, imati dozvolu kretanja.

S obzirom da je gore navedenom Naredbom građanima zabranjeno kretanje poslije 18 sati, Štab civilne zaštite općine Fojnica naređuje vlasnicima trgovačkih radnji, da radno vrijeme usklade u vremenu od 7,00 do 17,00 sati.

Na sastanku su iz Tima 1 Štaba civilne zaštite izvjestili da se trenutno u Fojnici, u izolaciji nalazi 68 osoba, da se svi osjećaju dobro te da poštuju propisane mjere.

Tim 2 koji prati provođenje mjera za fizička i pravna lica koja imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti, također je na terenu i prema njihovim riječima pojedini ugostiteljski objekti su pokušali u tajnosti obavljati svoju djelatnost, iako je naredbama zabranjeno, te su s tim u vezi reagovali pripadnici PS Fojnica.

Na današnjoj sjednici je formirana su još dva tima, jedan koji je zadužen da osigura logistiku OŠ CZ Fojnica, a drugi da osigura nesmetano snabdijevanje stanovništva osnovnim životnim namirnicama.

Općinski štab civilne zaštite, osim naredbi koje donosi i prati njihovo provođenje, svakodnevno radi na provedbi naredbi sa većih nivoa, odnosno od strane Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite.

U fotogaleriji pogledajte naredbe Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Novum.ba

Vezano: