Kompanija 'Pobjeda' donira vizire medicinskim ustanovama u SBK

Preduzeće „Pobjeda“ iz Tešnja koja posluje i na području Općine Travnik odlučila je donirati 80 vizira za bolnice sa područja općine Travnik i J.U. Dom zdravlja „Travnik“

Naime, ustanove  J.U. Bolnica  „Travnik“; J.U. Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik; Hrvatska bolnica „Fra Mato Nikolić“ Nova Bila i J.U. Dom zdravlja „Travnik“ će dobiti po 20 vizira.

Primopredaja navedenih vizira će se izvršiti sutra (31.03.2020) po sljedećem rasporedu:

09:00  J.U. Dom zdravlja „Travnik“

09:15  J.U. Bolnica „Travnik“

09:30  J.U. Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik

10:00 Hrvatska bolnica „Fra Mato Nikolić“ Nova Bila

Novum.ba

Vezano: