Održani sastanci povodom učestalih požara na području općine Fojnica

Načelnik općine Fojnica i komandant Općinskog štaba civilne zaštite Sabahudin Klisura je danas održao dva sastanka, a koji se tiču problematike požara na području općine Fojnica.

Prvom sastanku prisustvovali su predsjednici lovačkih društava „Divokoza“ i „Vepar“, te predsjednik planinarskog društva „Vranica“.

S obzirom da ova udruženja imaju svoje članove na cijelom području općine, dužni su aktivno se uključiti u praćenje stanja na terenu.

Drugi sastanak održan je sa predsjednicima mjesnih zajednica, koji će također pratiti i informisati nadležne o stanju na terenu. Predsjednici će formirati i timove od po desetak ljudi koji će biti angažovani u gašenju eventualno nastalih požara u svojim mjesnim zajednicama.

Svi zajedno dužni su blagovremeno informisati odgovorne institucije o izbijanju požara, i to na brojeve telefona:

121 Kantonalna uprava za cicvilnu zaštitu

122 Policijska stanica Fojnica

123 Vatrogssno društvo Fojnica

Novum.ba

Vezano: