Nesavjesnost građana – još jedna divlja deponija u Travniku

Divlje deponije na području Srednjobosanskog kantona su višegodišnji ekološki problem. Iako se veliki broj ekoloških udruženja svakodnevno bori kako bi sanirali divlja odlagališta otpada, nesavjesnost građana im u ovom pogledu neprestalno stvara nove probleme. Ako u obzir uzmemo kako je broj aktivnih ekoloških udruženja na našem kantonu nesrazmjeran broju ekološki neosvještenog stanovništva, jasno je kako se na jednu saniranu deponiju otpada pojave najmanje tri nove.

Prije samo četiri dana, od strane nekolicine savjesnih i odgovornih građana grada Travnika, dobili smo fotografije nove ilegalne deponije koja se nalazi na staroj šumskoj pruzi u Travniku. Količina otpada na ovom odlagalištu je veoma zabrinjavajuća s obzirom na broj ekološki nerazgradivih materijala.

Iako mediji nastoje u saradnji sa ekološkim udruženjima da utiču na ekološku svijest građana, upozoravajući, kroz različite edukativne sadržaje, stanovništvo o štetnosti ovakvih odlagališta otpada za život i zdravlje čovjeka, problem divljih deponija je ipak u stalnom porastu na našem kantonu.

Kako naš portal u saradnji sa ekološkim udruženjima nastoji povećati svijest građana, ali i aktivno uticati na smanjenje broja nelegalnih odlagališta otpada, još jednom molimo ekološki osvještene građane da nas na prethodno aktivirani broj „Eko alarm“ obavjeste o nelegalnim deponijama otpada u njihovom okruženju kako bi iste mapirali i eventualno sanirali. Još jednom podsjećamo da je broj „Eko alarm“, na koji nas putem vibera možete obavjestiti o nelegalnim deponijama, te nam proslijediti fotografije istih, +38761388912.

Novum.ba

Vezano: