Kiseljak: Dodjela stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH  (”Sl. novine F BiH” br. 49 od 30. 8. 2006. godine) i članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br. 03/09), a po preporuci Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2019./2020. godinu Načelnik općine Kiseljak donosi :

 

ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA I OSTALA ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

 

Članak 1.

Stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj 2019./2020. godini dodijelit će se slijedećim studentima:

 1. Ivana (Mladen) Vučić
 2. Nirmela (Mersudin) Fazlihodžić

Stipendije studentima koji se obrazuju za ostala zanimanja u akademskoj 2019./2020. godini dodijelit će se slijedećim studentima:

 1. Lorena Liješnić   
 2. Edina Dedić   
 3. Naida Junuzović   
 4. Ana Milišić   
 5. Paul Pravdić   
 6. Boris Rajić  
 7. Irena Rajić  
 8. Martina Škoro  
 9. Nika Bošnjak  
 10. Vedrana Šimić  
 11. Sara Bošnjak  
 12. Monika Kapetanović
 13. Emina Ganija
 14. Aldin Rizvo
 15. Nejra Emšo  
 16. Lorena Trogrlić
 17. Jelena Bošnjak   
 18. Karlo Knežević    
 19. Josip Franjić  
 20. Azra Zrno  
 21. Selma Bulić
 22. Petar Tuka
 23. Matea Rimac
 24. Amina Bejtić
 25. Gabrijela Katava
 26. Jelena Čuturić
 27. Petar Gojsilović
 28. Nikola Milanović
 29. Dzelila Babaluk
 30. Amila Fazlihodžić
 31. Jasmin Purišević   
 32. Mia Laco   
 33. Marin Anđelić                  
 34. Monika Matić   
 35. Karla Kuliš    
 36. Zana Imamović   
 37. Faruk Emšo   
 38. Enisa Brkić   
 39. David Udovičić  
 40. Marko Udovičić  
 41. Ana Pravdić  
 42. Lovro Knežević  
 43. Ivona Barešić  
 44. Mia Vučić
 45. Ivan Cetina Dadić
 46. Andrea Vujica
 47. Marko Antić
 48. Rea Mijatović
 49. Dario Andrić
 50. Marija Jurišić
 51. Ivan Ivanković
 52. Vanesa Katana
 53. Melisa Hasić
 54. Muhamed Aletić
 55. Amina Agić
 56. Maja Slomo
 57. Maris Gardavski
 58. Petra Galić
 59. Jurica Jelonjić
 60. Karla Galić
 61. Mato Madžar
 62. Marica Dasović
 63. Anamarija Kvasina          
 64. Andrea Lučić
 65. Mia Komšić
 66. Vedran Glavočević        
 67. Ivan Glavočević
 68. Aldijana Bureković
 69. Muhamed Drinjak   
 70. Lejla Emšo  
 71. Amila Čilaš  
 72. Mirna Šteko  
 73. Leona Blaškić   
 74. Marijeta Galić  
 75. Andrija Kristić
 76. Mateo Medić
 77. Asim Aletić
 78. Monika Kobačić
 79. Đelil Dženis  
 80. Adin Vrbić
 81. Sead Begić
 82. Arijana Grahić   
 83. Mario Duno   
 84. Ivona Bencun   
 85. Martina Bartulović
 86. Lana Tolo  
 87. Anja Livančić  
 88. Dragan Drljepan  
 89. Elma Babaluk  
 90. Džemila Mujić
 91. Haris Hodžić   
 92. Mirnesa Junuzović  
 93. Mišel Bajkuša  
 94. Filip Oroz  
 95. Marijo Slišković  
 96. Tina Tomičić  
 97. Amila Smajić  

98 .Svjetlana Dilber   

 1. Domagoj Šteko     
 2. Dajana Radeljić         
 3. Lorena Matić   
 4. Merhunisa Karasalihović
 5. Almin Vrbić       
 6. Marin Andžić     
 7. Luka Barić      
 8. Mirna Mišković     
 9. Almina Mukača   
 10. Ajnur Karasalihović
 11. Aldin Fejzić  
 12. Irma Ajanović    
 13. Ines Martić    
 14. Matea Bilić    
 15. Jelena Barišić  
 16. Vildana Mujić  
 17. Ana-Marija Tuka      
 18. Sandro Bradić   
 19. Ena Brkić    
 20. Anđela Laštro    
 21. Marko Medić
 22. Jelena Franković       
 23. Karlo Gardavski  
 24. Ajla Hasić     
 25. Mirza Grošo
 26. Melisa Zrno
 27. Armin Čilaš   
 28. Vana Kujundžić

 

Članak 2.

Plaćanje po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak, iz sredstava namijenjenih za stipendije Proračuna Općine, na tekuće račune navedenih studenata iz Članka 1. ove Odluke, a na temelju potpisanog Ugovora o stipendiranju studenata u akademskoj 2019./2020. godini.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Dana 20.01.2020. godine raspisan je Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna i ostala zanimanja u akademskoj 2019./2020. godini. Povjerenstvo za dodjelu stipendija izvršilo je pregled pristiglih prijava, te preporučilo studente koji ispunjavaju uvjete navedene u natječaju. Na natječaj se prijavilo 152 kandidata, od kojih 128 ispunjava sve kriterije. Uvjete Javnog natječaja za dodjelu stipendija Općine Kiseljak nisu ispunila 24 studenta.

Obzirom na navedeno, donosim odluku kao u dispozitivu.

 

Novum.ba

Vezano: