Odgovornost za sanaciju novonastalog odlagališta otpada u mjestu Zečevo preuzet će ’Zeleni rast’

Količina otpada se, uprkos dramatičnim upozorenjima ekologa, stalno povećava. Kako ekolozi naglašavaju: „Otpad odložen na smetljištima, odnosno neuredenim deponijama direktno ugrožava okoliš i ljudsko zdravlje. Opasnosti i druge neugodnosti su višestruke: širenja zaraznih bolesti koje mogu prenositi glodari, insekti i druge životinje, smrad, prašina i dim, te emisija deponijskih plinova.”

U skladu sa aktivnostima koje smo pokrenuli u okviru projekta „Eco-Echo“, a u cilju zaštite okoliša i poboljšanja uslova života čovjeka sa prirodom, na našu adresu su stigle mnogobrojne prijave divljih deponija. Jedna od deponija koju smo posjetili ovih dana, kako bi se informisali o vrsti otpadnog materijala, te utvrdili tačnu lokaciju iste, nalazi se i u mjestu Zečevo uz korito rijeke Fojnice.

Istina je da se u Bosni i Hercegovini još uvijek radi na stvaranju uslova za uvođenje cjelovitog sistema upravljanja otpadom, ali o trenutnom stanju najbolje govore prizori sa naših bosanskih rijeka koje su, baš kao i riječna obala rijeke Fojnica, zatrpane raznovrsnim smećem.

Kako je naš cilj da aktivno utičemo na svijest građana o negativnim posljedicama ljudske nemarnosti pri odlaganju otpada, te u organizaciji sa ekološkim udruženjima organizujemo sanacije divljih odlagališta otpada razgovarali smo sa predsjednikom udruženja „Zeleni rastNijazom Drinićem o mogućnostima sanacije ovog odlagališta u Zečevu. Udruženje „Zeleni rast“ koje je u proteklom periodu značajno doprinijelo stvaranju ekološki zdrave sredine na području općine Kiseljak i ovaj put je pozitivno odgovorilo na problem navedenog onečišćenja.

Kako predsjednik udruženja Nijaz Drinić navodi: „Svjesni smo da se na općini Kiseljak nalazi veliki broj nelegalnih odlagališta otpada i mi se trudimo da ih saniramo, ali ponekad se i nama čini kako radimo Sizifov posao. Primjetili smo kako se nedugo nakon sanacije neke divlje deponije, ili problematičnog područja, situacija vraća na početni stadij.“

Na pitanje da li imaju namjeru poduzeti konkretne korake u cilju sanacije odlagališta u Zečevu Nijaz naglašava: „Naravno da ćemo se aktivirati kako bi sanirali područje u Zečevu i iskreno se nadam kako će nakon radne akcije to područje i ostati uredno i čisto. Kako sam već naveo, imamo loša iskustva sa nesavjesnim građanima koji, nakon što naše udruženje sanira određeno područje, odbacuju otpad na iste lokacije.“

Podsjećamo vas još jednom kako je zdrav okoliš temelj zdravog, naprednog i produktivnog društva, te vas pozivamo da u cilju stvaranja čiste i zdrave životne sredine za sve nas, kao savjesni i odgovorni građani budete značajan dio ove pozitivne priče o zaštiti okoliša. Također vas podsjećamo da lokacije, kao i fotografije nelegalnih odlagališta otpada i divljih deponija na području Srednjobosanskog kantona možete prijaviti na broj telefona „Eko alarm-a“ 061/388-912 (viber, sms, poziv) ili na mail adresu deponijesbk@gmail.com.


Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH

Novum.ba

Vezano: