FOTO/Nesavjesnost građana uzrok divlje deponije u Gornjim Boganovcima

Iako su za sve općinske deponije u SBK/KSB urađeni planovi prilagođavanja upravljanja otpadom, situacija sa odlaganjem otpada u ovom kantonu je iz dana u dan sve gora. Još uvijek postji veliki broj divljih deponija koje nerijetke sadrže ogromne količine otpada, štetnog po okolinu i zdravlje ljudi.

U skladu sa aktivnostima koje smo pokrenuli u okviru projekta „Eco-Echo“, a u cilju zaštite okoliša i poboljšanja uslova života čovjeka sa prirodom, na našu adresu su stigle mnogobrojne prijave divljih deponija.

Jedna takva je i divlja deponija u mjestu Gornji Boganovci, koje se nalazi u općini Bugojno. Po riječima Hamze Malbašića, teren je pristupačan, radne mašine nisu potrebne, dovoljna je ljudska volja da se očisti nelegalno odlagani otpad.

Prema podacima Kantonalnog plana upravljanja otpadom za period 2015.-2025. godine, na području SBK/KSB, identificirane su 473 lokacije divljih deponija na kojima se odlaže uglavnom komunalni, građevinski i kabasti otpad.

Kako portal novum.ba u saradnji sa ekološkim udruženjima nastoji povećati svijest građana, ali i aktivno uticati na smanjenje broja nelegalnih odlagališta otpada, još jednom molimo ekološki osvještene građane da nas na prethodno aktivirani broj „Eko alarm“ obavijeste o nelegalnim deponijama otpada u njihovom okruženju kako bi iste mapirali i eventualno sanirali. Još jednom podsjećamo da je broj „Eko alarm“, na koji nas putem vibera možete obavjestiti o nelegalnim deponijama, te nam proslijediti fotografije istih, +38761388912.


Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH

Novum.ba

Vezano: