FOTO/Rosa Brandis i Enicijan – endemske biljke na Vlašiću

Endem je organizam koji je rasprostranjen na određenom, često malom, teritoriju ili akvatoriju. Svi endemi u Bosni i Hercegovini mogu se svrstati u kategoriju koja se označava kao stenoendemi, tj. endemi uskog rasprostranjenja.

Bosna i Hercegovina je zemlja koja je izuzetno bogata endemskim biljkama, a neke od njih su: Bosanski ljiljan, Vrtoglav, Hercegovački zvončić, Pančićeva omorika i mnoge druge. Na planini Vlašić, čiji najveći dio pripada općini Travnik, nalaze se dvije endemične vrste biljaka.

Jedna od endemičnih vrsta je i ruža – Rosa Brandis koja se u narodu još zove i Vlašićka ruža. Ova vrsta ruže pronađena je na planini Vlašić 1901. godine, a dobila je naziv u čast biologa Ericha Brandisa. On je radeći kao nastavnik u travničkoj gimanziji na prijelazu 19. i 20. stoljeća otkrio osamnaest biljnih i životinjskih vrsta u vlašićkoj regiji. Jedan primjerak ove ruže, koji je pronađen još 1908. Godine, pohranjen je u herbarskoj kolekciji Zemaljskog muzeja BiH.

 

Još jedna, izuzetno rijetka, endemična biljka je i Enicijan. Ovo je veoma ljekovita biljka koja se koristi u farmaciji za pročišćavanje krvi ili sprječavanje želučanih tegoba, ali svoju primjenu ima i u kozmetici.Na planini Vlašić se nekada mogla naći u centru Babanovca,ali zbog nemoguće kontrole zaštite ovu endemsku vrstusada možemo naći samo na platou Galice ili na Devećanima.

 

Činjenica je da osnovni pečat bosanskohercegovačkoj flori daju upravo endemi, pa ipak problem očuvanja i zaštite endemičnih vrsta i njihovih zajednica je u Bosni i Hercegovini sve izraženiji. Iako se u vezi sa ovim problemom preduzimaju određene mjere kako bi se garantovao opstanak endemičnih vrsta, u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoje stroge zakonske mjere njihove zaštite. Zakon o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine jasno naglašava kako priroda predstavlja osnovnu vrijednost i jedan od najznačajnijih resursa BiH, ali stroge kaznene mjere za lica koja ugrožavaju staništa endemičnih biljaka i prirode uopće, u praksi su ipak zanemarene.


Projekat sufinansira Fond za zaštitu okoliša FBiH

Novum.ba

Vezano: