Vitez/ Veliki broj nelegalnih deponija u mjestu Kruščica

Divlje deponije na području Srednjobosanskog kantona su višegodišnji ekološki problem. Zahvaljujući projektu „Eco Echo“, putem kojeg naš portal u saradnji sa ekološkim udruženjima nastoji aktivno uticati na smanjenje broja nelegalnih odlagališta otpada, svakodnevno dobijamo informacije o brojnim deponijama.

U Kruščici kod Viteza postoji oko petnaest ilegalnih deponija smeća, koje se nalaze na putu prema Zabrđu, u blizini mosta Hrabrih žena, iznad Bešića i na drugim lokacijama.

Mještani, koji su nam dostavili fotografije, smatraju da su te deponije izrazito štetne za njihovo zdravlje, s obzirom da s eu blizini nalazi i bazen za pitku vodu.

O nelegalnom odlaganju otpada su, tvrde mještani, obavijestili Općinu Vitez i Šumariju Vitez. Međutim, do sada niko ništa nije poduzeo kako bi se taj problem riješio.

Još jednom, molimo ekološki osvještene građane da nas na broj „Eko alarma- +38761388912“ obavijeste o nelegalnim deponijama otpada u njihovom okruženju kako bi iste mapirali i eventualno sanirali.

Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH

Novum.ba

Vezano: