Elči Ibrahim-pašina medresa u Traviku vrši upis učenika u prvi razred

Poziv za upis u prvi razred Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku . Upis se vrši bez prijemnog ispita, samo na osnovu dostavljene dokumentacije.
Dokumente možete dostaviti:
 e-mail: upis@medresa.edu.ba
poštom, ili
lično u sekretarijat Škole, najkasnije do 20. juna, 2020.
godine.

Spisak potrebne dokumentacije za upis možete pronaći na https://bit.ly/2Ykhsoy-dokumentacija-za-upis

Novum.ba

Vezano: