Rang liste - Podrška zapošljavanja u poljoprivredi FMROI

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 20.05.2020.godine objavilo je Odluku o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2020. i 2021. godine“.

Rang listu potencijalnih korisnika pomoći koji ispunjavaju opće kriterije iz Javnog poziva raspoređenih prema kantonima, općinama i programima pomoći možete preuzeti na linku ispod teksta.

Na objavljenu Odluku o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika pomoći može se podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prigovori se podnositi Komisiji za razmatranje prigovora.  

ODLUKA - RANG LISTA POLJOPRIVREDA

Novum.ba

Vezano: