Orijentalni institut UNSA objavio knjigu Kiseljačanina Munira Mujića

Orijentalni institut UNSA u suradnji sa Centrom za napredne studije u Sarajevu objavio je knjigu autora Munira Mujića pod naslovom Moć i granice komentara: Komentar al-Maqāme al-Rūmiyye nepoznatog autora.


Predmetom interesovanja u ovoj knjizi jeste djelo Komentar al-Maqāme al-Rūmīyye (Šarḥ ‘alā al-Maqāma al-Rūmiyya). Osnovni tekst, al-Maqāme al-Rūmīyye, napisao je poznati književnik, učenjak, kadija i kazasker Šihāb al-Dīn al-Ḫafāğī, a napisan je kao neka vrsta literarne osvete šejhul-islamu Zekeriyyazade Yahya efendiji koji nakon al-Ḫafāğījeva službovanja u svojstvu kazaskera u Egiptu nije dozvolio da ovaj dobije novo željeno namještenje u službi.

Nije poznato ko je autor ovoga komentara niti tačan datum njegova nastanka, ali se iz samoga teksta djela može zaključiti da je riječ o al-Ḫafāğījevom savremeniku

Novum.ba

Vezano: