Objavljen javni poziv Centra za kulturu općine Travnik

Javna ustanova Centar za kulturu općine Travni objavila je javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije "14. travničke večeri"

Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da svojim prijedlozima aktivno uzmu učešće u kreiranju programa.

 

Planirano je da programske aktivnosti traju od 22.6.2020. do 25.7.2020. godine.

Prijedlog treba da sadrži:

- kratak opis aktivnosti, lokaciju,

- vrijeme održavanja (okvirno),

- broj učesnika,

- kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

 

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 15.6.2020. god. na adresu:

Javna ustanova „Centar za kulturu općine Travnik“, Bosanska bb Travnik, sa naznakom „Za učešće u programu kulturne manifestacije “14. TRAVNIČKE VEČERI“ ili e-mail adrese: centarzakulturutravnik@gmail.com

 

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane uprave JU Centar za kulturu općine Travni u cilju definisanja konačnog programa.

Iz Centra napominju da će svi sadržaji biti realizovani shodno naredbi Kriznog štaba FBiH za provođenje epidemioloških mjera.

Novum.ba

Vezano: