Sarajevski univerzitet bira novog rektora

Senat Univerziteta u Sarajevu odlučio je da će sutra biti objavljen konkurs za izbor novog rektora, te je izabrana petočlana komisija koja će pregledati prijave i napraviti listu kandidata koji ispunjavaju uslove. Jedan od njih će biti i aktuelni rektor Rifat Škrijelj.

Na čelu komisije je dekanica Pravnog fakulteta Hajrija Sijerčić-Čolić, a članovi su Dubravka Pozderac-Lejlić, Akademija likovnih umjetnosti, Muhamed Ajanović, Stomatološki fakultet, Izet Bijelonja, Mašinski fakultet i Naris Pojskić, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju.

Konkurs će trajati 15 dana, a komisija će nakon toga Senatu podnijeti izvještaj o prijavljenim kandidatima i sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Novum.ba

Vezano: