Ministarstvo privrede SBK: Uprkos opstrukcijama, usvojen korona zakon

Vlada SBK, na prijedlog Ministarstva privrede SBK, na 44. sjednici održanoj 04.06.2020.godine, iz drugog pokušaja, utvrdila je prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i isti po hitnom postupku uputila Skupštini SBK na usvajanje. Utvrđivanje ovog važnog zakona veliki je iskorak za Vladu Kantona, posebno ako se imaju u vidu stalna kočenja i opstrukcije u njegovom donošenju. Rebalansom Budžeta koji je, također, utvrđen na današnjoj sjednici predviđeno je osiguranje iznosa od 5,4 miliona na stavkama Budžeta Ministarstva privrede za realizaciju navedenog zakona. Zakon podrazumijeva osiguranje finansijske podrške realnom sektoru, shodno finansijskim mogućnostima kantonalnog Budžeta i po kriterijima koje će donositi Vlada Srednjobosanskog kantona posebno za svaki mjesec. Uz to, predviđeno je rasterećenje privrednih subjekata od parafiskalnih nameta, poput administrativnih i sudskih taksi, kantonalne naknade za općekorisne funkcije šuma, boravišne takse i članskog doprinosa turističkoj zajednici, te odgoda obaveze plaćanja koncesionih naknada u periodu od stupanja na snagu zakona do prestanka važenja zakona. Obzirom da privredni subjekti izdvajaju značajna sredstva za ove vrste nameta, ovo oslobađanje predstavlja pomoć koja će ih dodatno rasteretiti i ostaviti im na raspolaganju sredstva koja mogu iskoristiti za finansiranje poslovnih aktivnosti.

Utvrđivanjem prijedloga Zakona, u potpunosti su realizovane usvojene interventne mjere Vlade SBK, koje je ranije predložilo Ministarstvo privrede SBK u cilju pomoći privredi SBK u okolnostima COVID-19. Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, pored već usvojenog programa pomoći privrednim subjektima kojima je zabranjen rad na osnovu naredbi Federalnog štaba civilne zaštite, omogućit će pomoć i ostalim privrednim subjektima u smislu oporavka od pada u poslovanju ili dodatnog unapređenja poslovanja. Uzimajući u obzir sredstva koja su utvrđena prijedlogom rebalansa Budžeta SBK na ovoj stavci, isključujući sredstva koja će biti iskorištena za podršku djelatnostima čiji rad je obustavljen naredbama kriznih štabova (iznos od 1,4 miliona), Vlada SBK planira izdvojiti oko 4 miliona za pomoć realnom sektoru, prioritetno djelatnostima koje su trenutno najugroženije (hoteli i hotelski smještaji, turističke agencije, tekstil i sl.). Realizacija navedene pomoći ovisit će od dinamike punjenja Budžeta SBK u 2020. godini.
Naredni Javni pozivi, koji su u fazi pripreme, prioritetno će tretirati obrtnike i one djelatnosti koje su imale veliki pad prometa, a nisu bile direktno pomenute u naredbama federalnih štabova civilne zaštite.

Ministarstvo privrede SBK aktivno provodi ranije usvojeni program pomoći privrednim subjektima, te je na osnovu istog provelo Javni poziv za mjesec aprili po kojem su pravo na subvenciju 50% minimalne neto plaće po zaposlenom ostvarila 843 poslovna subjekta u ukupnom iznosu od 463.043,00 KM, tj. subvenciran je 50% iznos minimalne neto plaće za 2.281 radnika. U prethodnoj sedmici raspisan je Javni poziv za mjesec maj kojim su dodatno pojednostavljene procedure podnošenja prijava i odobravanja sredstva, kako bi se privrednicima omogućilo da što lakše dođu do pomoći. Javni poziv za mjesec maj je otvoren do 08.06.2020. godine, a do sada su zaprimljene 972 prijave. Prema podacima iz dostavljenih prijava i na osnovu podataka iz zaprimljenih prijava za mjesec april, predviđa se da će za mjesec maj (uključujući privredne subjekte koji nisu ostvarili pravo u mjesecu aprilu i apliciraju za mjesec april uz prijavu za mjesec maj) biti izdvojeno oko 850.000,00 KM za subvencioniranje 50% minimalne neto plaće zaposlenih.

Novum.ba

Vezano: