Poštanske marke sa motivima 'Pandemija COVID-19' i '150 godina od smrti Charlesa Dickensa'

Dva izdanja poštanskih maraka BH Pošte, jedno prigodno i jedno vanredno, od danas obogaćuju našu filateliju. Riječ je o vanrednoj poštanskoj marki "Pandemija COVID-19" koja je izašla u 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 2,70 KM. Autorica marke je naša dizajnerka Sunita Hamzić, a odštampan je i FDC koverat u 150 primjeraka, vrijednosti 2 KM.

Druga poštanska marka koja je takođe objavljena danas je prigodna poštanska marka sa motivom Jubilej, a riječ je o "150 godina od smrti Charlesa Dickensa (1812 -1870)". Ovu marku takođe je dizajnirala Sunita Hamzić, a tiraž je 10.000. Nominalna vrijednost marke je 2 KM, kao i prigodne FDC koverte.

Novum.ba

Vezano: