Četvrti ciklus edukacije za roditelje 'Jačanje roditeljskih vještina'

U Omladinskom centru Bugojno održan je treći, završni  modul četvrtog ciklusa  edukacije za roditelje  “Jačanje roditeljskih vještina”, na kojoj su treneri bili članovi neformalne grupe roditelja Bugojno “Roditelji za roditelje”  Tidža Čaušević i Amra Durić Čaušević.

Edukacija roditelja ima za cilj ojačati vještine roditelja i obučiti ih kako da prepoznaju početne znake rizičnog ponašanja djece i adolescenata.

Roditelji su tokom tri dvodnevna modula imali priliku da više čuju o različitim faktorima koji određuju razvoja djece s posebnim fokusom na rizične faktore koji mogu usmjeriti djecu prema delikventim ponašanjima, te kako ojačati roditeljske vještine u podršci razvoju samopouzdanja kod mladih,  kao jednog od važnih psiholoških razvojnih faktora; kako pojedini odgojni stilovi roditelja oblikuju ponašanje djece i mladih te o važnosti  adekvatne komunikacije i nenasilnog rješavanja konflikta.

Na trećem modulu edukacija obrađene su teme: Specifičnosti razvoja u adolescentskom period i atipična/neprilagođena ponašanja i sklonost radikalizaciji i nasilnom ekstremizmu.

Edukaciju je uspješno prošlo 8 osoba kojima su na kraju trećeg modula dodjeljeni certifikati i organizovano prigodno druženje.

Učesnici  nisu krili zadovoljstvo što su dobili priliku da prođu ovakav vid edukacija, te su izrazili želju da nastave edukacije u ovom smjeru.

Ova aktivnost je dio projekta “Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini”, kojeg implementira IOM BiH, a finansijski podržava Vlada Velike Britanije.

Novum.ba/bug.ba

Vezano: