Zakazana 48. sjednica Vlade SBK

Na osnovu članka 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i članka 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – pročišćeni tekst)

S A Z I V A M

 1. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 9.7.2020. godine, u 9 sati

 Za sjednicu predlažem

  DNEVNI RED

 

1.Zapisnik sa 47. redovite i Zapisnik sa 34. izvanredne sjednice Vlade – tajnik Vlade

 1. Prijedlog dokumenta okvirnog proračuna Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2021. – 2023. godina – Ministarstvo financija
 2. Informacija o kretanju prihoda i rashoda u proračunu Kantona (po zaključku Vlade) – Ministarstvo financija

4.Prijedlog odluke o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu financijskih sredstava – Ministarstvo gospodarstva

 1. 5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju ekonomskih posljedica – Ministarstvo gospodarstva
 2. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 3. Program rada i financijskog plana Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za period 2020. – 2022. godina – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda

BiH, broj AP-2204/18 od 22.4.2020.godine – Ministarstvo financija

 1. Prijedlog odluke o prenamjeni sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 2. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa zdravstvene zaštite životinja i bilja u 2020. godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku čitača čipova – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 4. Prijedlog odluka (2x) o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Proračuna za potporu liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 5. a) Adela Skrobo
 6. b) Vladimir Štrbac
 7. Prijedlog odluke o rashodovanju motornog vozila – Ministarstvo unutarnjih poslova
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskih stolica – Stručna služba Vlade
 9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za poništenje postupka za nabavku ortopedskih pomagala – Kantonalna uprava za branitelje
 10. Suglasnost za potpisivanje aneksa ugovora za nabavku ortopedskih pomagala LOT 1 – Kantonalna uprava za branitelje
 11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za popunu radnog mjesta „pomoćnik za drugostupanjsko upravno rješavanje iz oblasti urbanizma, građenja, okoliša i stambenih odnosa“ – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 12. Suglasnost Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila na projekat „Covid bolnica“ – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 13. Suglasnost za prenamjeni izdvojenih sredstava Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

20.Suglasnost za zaključivanje vansudske nagodbe za izvršenje Presude Općinskog suda u Travniku, broj: 51 0 Rs 039896 10 Rs od 19.12.2011. godine – Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za vještačenje cestovne udaljenosti objekata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 2. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe MSŠ „Donji Vakuf“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
 3. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljane poslova snimanja sjednica Sabora kantona – Stručna služba Sabora
 4. Informacija o realizaciji zaključka o provjeri diploma – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta

 

Novum.ba

Vezano: