Travnik/Općinski tim za prevenciju i sprečavanje nastavlja aktivnosti u cilju sprečavanja korupcije

U maloj sali Općine Travnik jučer je održan sastanak Tima za prevenciju i sprječavanje korupcije Općine Travnik sa Draganom Slipcem,zamjenikom direktora APIK-a (Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije).

Na sastanku se razgovaralo o budućoj saradnji između Tima za prevenciju i sprječavanje korupcije Općine Travnik i APIK-a. Članovi tima su upoznali gospodina Dragan Slipca o svim dosadašnjim poduzetim mjerama u cilju sprječavanja korupcije u Općini Travnik. Slipac je izrazio zadovoljstvo činjenicom da postoji jedan tako aktivan Tim za prevenciju i sprječavanje korupcije i obećao punu podršku APIK-a u daljnjem radu timu.


Članovi tima su ovom prilikom prezentirali projekat kojim žele u borbu protiv korupcije uključiti i sve javne ustanove općine Travnik ali i napraviti mobilnu aplikaciju preko koje bi bilo moguće anonimno prijaviti korupciju u bilo kojoj instituciji u općini  Travnik.


Članovi Tima za prevenciju i sprečavanje korupcije Općine Travnik podsjećaju građane da korupciju mogu prijaviti putem pošte na adresu: Tim za prevenciju i sprječavanje korupcije Općine Travnik, ulica Konatur bb, 72270 Travnik, putem online obrasca na linku: Prijavi korupciju, putem e-maila: prijavi@opcinatravnik.com.ba, ili u kutiji koja stoji na ulazu u Centar za pružanje usluga građanima(na ulazu u šalter salu).

Novum.ba

Vezano: