Mušanović: Počinje izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda

Delegatkinje i delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH jednoglasno su podržali tačku dnevnog reda “Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i Bosne i Harcegovine za realizaciju Projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda” čime će konačno otpočeti implemetacija projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“.

Tim povodom kontaktirali smo Elvedina Mušanovića Zastupnika u Skupštini SBK i delegata u Domu naroda:

“O važnosti projekta koji obuhvata više općine i jedan grad u domenu vodosnabdijevanje stanovništva (cca. 200 000 stanovnika) suvišno je nešto posebno reći. Zahvaljujući usvajanju navedene Odluke postala su operativna i granta sredstva između BiH i EBRD-a u vrijednosti dva miliona Eura, koje Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) donira kao potporu projektu regionalnog vodovoda “Plava voda”, kazao je za Press Mušanović.

Novum.ba

Vezano: