Obavijest o anketiranju kućanstva na području općine Kiseljak

Agencija za statistiku BiH i Federalni zavod za statistiku uputili su obavijest o provođenju projekta “Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak”.

U okviru tog projekta, a u skladu sa Zakonom o statistici BiH, od 27.7.2020. godine na području općine Kiseljak provodi se anketiranje kućanstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka, koje će trajati 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana).

Akreditiranje provode akreditirani anketari koje angažira istraživačka agencija “Prism Research” iz Sarajeva, za potrebe službenih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Novum.ba

Vezano: