Raspored najavljenih radarskih kontrola za područje SBK

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 08. 2020 -

  PS VITEZ

  18:00 do 22:00 sati Počulica
  22:00 do 02:00 sati B.S.Viteza

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 08. 2020. -

  PS FOJNICA

  16:30 do 18:30 sati Ostružnica
  19:30 do 21:30 sati ul.Bosanska

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 08. 2020. -

  PS BUGOJNO

  10:00 do 11:30 sati ulica Slobode
  12:00 do 13:30 sati Kopčić
  14:00 do 15:30 sati ul.Rostovska
  18:00 do 19:30 sati Poriče
  20:00 do 21:00 sati Čaušlije
  21:30 do 22:30 sati Bristovi
  23:00 do 00:00 sati ulica Armije BiH

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 08. 2020. -

  PS DONJI VAKUF

  07:30 do 09:30 sati Nova Travnička
  10:00 do 12:00 sati Prusac

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 08. 2020. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  08:00 do 09:00 sati Pajić Polje
  11:00 do 13:00 sati ulica Vrbaska
  17:00 do 18:00 sati Dražev Dolac

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 08. 2020. -

  PS JAJCE

  17:00 do 19:00 sati M-16 Podbarevo Tri vode
  19:30 do 21:30 sati M-16 Podmilačje

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 08. 2020. -

  PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Gavrine kuće
  10:30 do 12:00 sati Kaonik
  12:00 do 13:30 sati Polje

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 08. 2020. -

  PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Han Ploča
  12:00 do 14:30 sati Potkraj

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 11. 08. 2020. -

  PS NOVI TRAVNIK

  10:00 do 11:30 sati M-16.4 Rankovići
  14:00 do 15:30 sati M-16.4 Margetići

Novum.ba

Vezano: