Travnik / Zakazana 38. redovna sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 38. REDOVNA sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati  14. 08. 2020. godine (PETAK), u 9ºº sati, u Centru za kulturu Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći

 

Dnevni red

 

 1. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti JU „Zavičajni muzej Travnik“
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izmjene naziva JU „Zavičajni muzej Travnik“
 3. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje i prijateljskih odnosa Općine Travnik sa Gradom Kastav, Republika Hrvatska
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju komisije za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističkih saglasnosti
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet Rozencvajg – Zelena pijaca – Čabruša – Bosanska ulica – Obdanište“ Travnik
 6. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet Rozencvajg – Zelena pijaca – Čabruša – Bosanska ulica – Obdanište“ Travnik
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune Regulacionog plana „Babanovac“ Vlašić lokalitet „Doskočište“
 8. Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Babanovac“ Vlašić lokalitet „Doskočište“
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Hotel Lipa – Župna crkva sv. Ivana Krstitelja“ Travnik (skraćeni postupak)
 10. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine između Općine Travnik i Mire Sujoldžić
 11. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine između Općine Travnik i „FARA“ d.o.o. Travnik
 12. Nacrt Odluke o uslovima za sticanje prava vlasništva na nekretninama za boračke i povratničke kategorije stanovništva u naseljima Bruneji, Donje Putićevo i Prahulje
 13. Usvajanje Preporuke sa prijedlogom Rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Skupštini JP RV Plava voda d.o.o. Travnik i donošenje Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik
 14. Utvrđivanje Liste kandidata za članove školskih odbora iz reda lokalne zajednice

Novum.ba

Vezano: