Članovi bugojanskog Odbora za međureligijsku saradnju uručili pakete za ugrožene porodice

Proteklog vikenda, članovi Odbora za međureligijsku saradnju Bugojno a u okviru USAID-ovog mirovnog projekta Pro-budućnost  kojeg realizira Međureligijsko vijeće BiH u saradnji sa CRS-om, uručili su prehrambeno-higijenske pakete pomoći za najugroženije porodice sa područja Općine Bugojno u vremenu pandemije izazvane COVID-om.

Ovim se željela pokazati odgovornost prema svim članovima zajednice, iskazati solidarnost te ojačati odnose među vjerskim zajednicama.

OMS Bugojno, uvažavajući različitosti, nastavlja predano raditi na izgradnji mira i povjerenja među građanima.

Novum.ba

Vezano: