Završeni radovi na rekonstrukciji ceste na ulazu u Kreševo

Ovih dana privedeni su kraju u maju započeti radovi na rekonstrukciji dijela regionalne ceste R 443 Kreševo – Kiseljak na ulazu u Kreševo.

Radovi su, uz rekonstrukciju ceste, obuhvatili i izgradnju nogostupa te regulaciju korita Kreševčice u dužini od 300 metara. Ukupna vrijednost radova iznosi 294.000 KM, a obavili su ih radnici „Ceste company“ d. o. o. Kiseljak uz nadzor poduzeća „Perkon energija“ d. o. o. Kiseljak. Sredstva je osugurala kantonalna direkcija za ceste.
Još uvijek traju radovi na proširenju dionice između Alagića i Tomića, kod mjesta zvanog Kvasinova krivina, a u toku je i priprema tehničkih elemenata za treći infrastrukturni projekt na području naše općine, sanaciju kolovoza na prijevoju Han Ivica u dužini od 600 metara

Novum.ba

Vezano: