Objavljen konkurs za kratku priču 'Bugojanska vaza'

JU Kulturno sportski centar Bugojno i općina Bugojno, na osnovu potpisanog sporazuma o ustanovljenju nagrade „Bugojanska vaza“ za kratku priču/pripovijetku, a povodom Dana državnosti BiH, raspisuje

KONKURS

za kratku priču/pripovijetku za 2020. godinu

„VIII Bugojanska vaza“

Uslovi konkursa:

§ Pravo učešća na Konkursu imaju građani BiH.

§ Priče/pripovijetke ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane.

§ Priče/pripovijetke maksimalno mogu imati 20.000 otkucaja (slovnih mjesta).

§ Rok za dostavljanje radova je 21.10.2020. godine.

§ Dostavljeni radovi se ne vraćaju.

§ JU KSC Bugojno zadržava pravo objavljivanja nagrađenih priča/pripovijetki u svojoj publikaciji bez nadoknade autorima.

§ Nagrada je jedna i nedjeljiva.

§ Nagrada se sastoji od replike „Bugojanska vaza“ (original se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH i predstavlja najstariji pronađeni pisani spomenik u BiH), autorice Adine Kero i novčanog iznosa od 1.500 KM.

§ Stručni žiri, kojeg imenuje KSC Bugojno, odabrat će najbolju priču/pripovijetku.

§ Radovi se mogu dostavljati na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanski, hrvatski i srpski jezik.

§ Radove slati u tri odštampana primjerka (A4 format) i u elektronskoj formi na CD-u.

§ Radove slati potpisane šifrom. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre (ime i prezime autora, adresu i kontakt telefon). Kovertu s rješenjem šifre staviti u veliku kovertu s radovima.

§ Na Konkurs nemaju pravo prijave uposlenici i uprava KSC Bugojno niti njihovi bliži srodnici.

§ Rezultati Konkursa će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, na službenoj stranici KSC Bugojno www.kscbugojno.ba najkasnije do 23.11.2020., a nagrada će biti uručena u periodu od 23. do 25.11.2020. godine.

Radove slati na adresu:

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Nugle II bb, 70230 Bugojno

S naznakom „Bugojanska vaza“

Kontakt osoba: Vahid Duraković, 030 509 044, E-mail: kscbugojno@kscbugojno.ba

Novum.ba

Vezano: