Vijeće ministara BiH danas o finansijama, sigurnosti, koronavirusu

Vijeće ministara BiH trebao bi na današnjoj sjednici razmotriti nacrt sporazuma o grantu vrijednom pet miliona eura za smanjenje posljedica koronavirusa za mala, srednja i mikropreduzeća putem Evropskog fonda za BiH.

Prema predloženom dnevnom redu, ministri trebaju razmotriti i izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prvu polovinu ove godine, kao i informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u BiH za jun 2020. godine. 

Pred ministrima trebalo bi da se nađe i prijedlog odluke o izmjeni odluke o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima.

Na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje predviđeno je razmatranje informacije o fiskalnoj održivosti BiH, ekonomskim trendovima u BiH u periodu januar-mart ove godine, te informacije o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar-jun 2020. u BiH. 

Ministarstvo odbrane predlagač je informacije o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2021. godinu.

Početak sjednice zakazan je za 10 sati. 

Novum.ba

Vezano: