Vlašić, planina koju volimo

Vlašić je prostrana planina u srednjoj Bosni. Najvećim dijelom se nalazi u Srednjobosanskom kantonu te dijelu entiteta Republike Srpske. Z

Zbog veličine planine i navedenog položaja, glavnina površine Vlašića nalazi se u nekoliko općina: Travnik, Kotor-Varoš, Skender Vakuf, Dobretići, Vitez i Zenica. Proteže se pravcem sjeverozapad - jugoistok, između linije Zenica – Travnik (na jugoistoku) i Kotor-Varoš - Skender Vakuf (na sjeverozapadu). Vlašić se uzdiže strmo u području Travnika iznad doline rijeke Lašve, koja mu je istodobno i južna granica. Prema sjeveru prostire se do Vučije planine i izvora rjieke Vrbanje. Istočna granica mu je rječica Bila (Bijela), pritok Lašve, dok se pema zapadu spušta u visoravan Vitovlja. 

​Vlašićki masiv ka zapadu prelazi Dnolučku planinu, Ranče i u Karaulu goru (Radalj) preko koje se povezuje s Komar-planinom. Iznad  Paklareva  Galica  prelazi u Vlašić. 

Građen je uglavno od mezozojskih vapnenaca i dolomita naročito donje i gornje krede. Opažaju se brojni sipari (točila), goli grebeni, prostrane visoravni, strmi odsjeci i krška vrela u južnom podnožju planine.

Veliki dijelovi Vlašića su pod šumom, pašnjacima i livadama. Stanovništvo Vlašića nekada se u potpunosti bavilo stočarstvom, a danas sve više i turizmom. ​Brojna stada (dželepi) ovaca pasu po vlašićkim livadama od ranog proljeća do kasne jeseni. Prostor visoravni je i središte proizvodnje glasovitog vlašićkog tj. travničkog sira, prvoklasnog ovčjeg sira, jednog od najboljih sireva ove vrste.  Pored vlašićkog sira, kraj je poznat i po psu ovčaru - tornjaku, koji prati i čuva stada ovaca na ispaši. Od stalnih naselja mnoga se penju vrlo visoko kao: Koričani (1281 m), Imljani (1113 m) i dr.

Vlašić je jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u srednjoj Bosni. Vlašićka visoravan je poznata po Babanovcu (28 km udaljen od Travnika, na 1260 m n.v.), gdje se s vremenom razvio centar zimskog turizma. 

Za potrebe skijaša krajem 1930-ih počela je gradnja velike planinarske kuće u srcu Vlašića, kod vrela Kraljice ispod Crnog vrha (1731 m). Druga planinarska kuća je na Devečanima (1768 m), kamo vode dobri markirani putevi iz Travnika i iz Turbeta preko Paklareva. 

Prirodne ljepote Srednje Bosne zaslužuju ljubav, pažnju i posvećenost svih posjetitelja ovih krajeva.


Projekt finansira Fond za zaštitu okoliša FBIH

Novum.ba

Vezano: