Ministar Nisvet Hrnjić učestvovao na panelu Trećeg Međunarodnog Kahramanmaras Kongresa o ekonomiji upravljanja i politici

Ministar privrede SBK Nisvet Hrnjić učestvovao je na panelu Trećeg Međunarodnog Kahramanmaras Kongresa o ekonomiji upravljanja i politici (KAYES), pod nazivom “Finansije I bankarstvo prema turskim ciljevima 2023. godine.”

Prezentovani su osnovni podaci o privredi kantona sa akcentom na mala i srednja preduzeća. Iznesene su poteškoće u radu malih i srednjih preduzeća, posebno sada, u uslovima pandemije COVID-19.

Istaknuta je potreba da se unaprijedi brzina regitracije obrta, te da se pojednostavi procedura registrovanja biznisa. Potrebu koju je također bilo bitno naglasiti jeste poboljšanje upisne politike u srednje škole, odnosno stavljenje akcenta na profile koji su potrebni za privredni sektor, te da se unaprijedi zakonski okvir koji regulira ovu oblast. Istaknuto je također da je potrebno da se radi da suzbijanju rada na crno i sive ekonomije, da se podrži bolje uvezivanje malih i srednjih preduzeća, da se poboljša rad privredne i obrtničke komore, te da se poboljša korištenje IT tehnologije.

Ministar Nisvet Hrnjić naveo je i niz drugih aktivnosti koje je potrebno uraditi da bi se poboljšao rad malih i srednjih preduzeća u Srednjobosanskom kantonu.

Ministarstvo privrede SBK je uspostavilo saradnju sa razvojnom agencijom za mala i srednja preduzeća (KOSGEB), koja je spremna na pruži tehničku podršku za utvrđivanje slične institucije, te se u narednom periodu očekuje potpisivanje memoranduma između KOSGEB-a i Ministarstva privrede SBK.

Vrlo je bitno održavanje kontakata sa organizacijama i forumima iz Turske na temu malih i srednjih preduzeća, koja su najveći nosioci privrednog razvoja u svim društvima.

Novum.ba

Vezano: