Intervju: Amra Huseljić direktorica OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe

Posjetili smo novoimenovanu direktoricu OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe Amru Huseljić, koja je prije mjesec dana počela sa obnašanjem ove funkcije. Zanimalo nas je šta ju je motivisalo za prihvatanje ove dužnosti, te kako se osjeća kao prva žena direktor ove škole od njenog osnivanja.

Amra Huseljić: Svoj rad u prosvjeti započela sam kao učiteljica u OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac 2001.godine.Nakon sticanja zvanja profesorica engleskog jezika i književnosti prelazim u predmetnu nastavu gdje sam predavala engleski jezik u istoj školi.Kroz svoj dugogodišnji rad uvijek sam nastojala da učenicima približim predmet koji predajem s ciljem da djecu dodatno motivišem i razvijem kod njih ljubav prema školi i obrazovanju.

Stvaranje što boljih uslova za rad učenicima i nastavnicima u OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe su bili početni motiv da se odlučim na prihvatanje ove dužnosti.Kroz svoj rad u razrednoj i predmetnoj nastavi uvidjela sam gdje ima prostora za napredak,te da bih uspješno mogla odgovoriti zadacima ovog radnog mjesta. Smatram da u našoj državi žene nisu dovoljno zastupljene na funkcijama i rukovodećim pozicijama općenito. Željela sam da ličnim primjerom pokažem kako žene mogu vrlo uspješno obavljati ovaj posao. Sretna sam što pored sebe za prve saradnike imam žene na pozicijama sekretara škole gđa Emina Jahić –Huseinović i pedagogica gđa Adisa Barić i što nastojimo djelovati kao tim.

Novum.ba: Budući da ste relativno kratko na ovoj poziciji,možete li nam reći koji su vaši prvi utisci i s kojim ste se izazovima suočili u proteklom periodu?

Amra Huseljić: Da, kratak je period mog rada na poziciji direktorice u ovoj školi,ali olakšavajuća okolnost je što sam često posjećivala ovu školu i poznajem većinu uposlenika,a s kojima sam u dosadašnjem radu ostvarila dobru saradnju,pa se nadam da ćemo u budućnosti nizati zajedničke uspjehe.

Već prvog dana je trebalo rješavati redovne poslove.Suočila sam se sa kvarom na sistemu zagrijavanja školskog objekta,kasnila je nabavka ogrijeva i uglja, bilo je potrebno raditi izmjene u rasporedu časova i prijevoza. Iz ove perspektive mogu reći da smo se uspješno izborili sa navedenim.

Moj direktorski mandat je započeo u specifičnim okolnostima uzrokovanim korona virusom covid-19.Bilo je neophodno utvrditi da li je sve organizovano prema uputama nadležnog Ministarstva,da li se provode odgovarajuće mjere dezinfekcije i evidencije. Od početka školske godine učenici redovno pohađaju nastavu. Nastava je organizovana u dvije smjene. Učenici koji ne pohađaju nastavu iz zdravstvenih razloga,istu mogu pratiti putem online platformi. Do sada sve protiče bez problema zahvaljujući izuzetno dobroj saradnji sa nastavnicima i roditeljima i nemamo oboljelih od korona virusa.

Novum.ba: Možete li nam dati kratki osvrt, odnosno poređenje između neposrednog rada sa učenicima kao nastavnica i posla koji sada obavljate?

Amra Huseljić: Osoba sam koja jako voli djecu i rad u učionici mi nedostaje.U razredu sam radila 19 godina.Posao učiteljice i nastavnice sam radila s mnogo ljubavi i uvijek mi je odgoj učenika bio jednako važan kao i obrazovanje.Smatram da nastavnici mogu ostaviti neizbrisiv trag u formiranju i oblikovanju ličnosti. Ipak, sa svakim novim danom svjesna sam koliko mogu doprinijeti i sa ove pozicije kako bi se našim učenicima omogućili što bolji uslovi za obrazovanjem.

Novum.ba: Koji su vaši planovi za naredni period?

Amra Huseljić: Budući da smo u saradnji sa Ekološkim udruženjem „Zeleni rast“ i lokalnom zajednicom uspjeli obezbijediti sadni materijal, počeli smo sa uređenjem školskog dvorišta.Taj projekat je u toku i nastavit će se i u narednom periodu. Škola kao ustanova mora biti otvorena za okolinu,moramo sarađivati sa lokalnom zajednicom,općinom. Ta saradnja je do sada bila prilično uspješna,ali nadamo se da će biti još uspješnija. 

Aplicirali smo i na nekoliko projekata za nabavku nastavnih sredstava,didaktičkih pomagala,te se nadamo uspješnoj realizaciji istih u što kraćem periodu (računari, geografske karte, cd player...).

Prioritet nam je, kad je u pitanju uređenje škole,rekonstrukcija podova u dvije učionice za što nastojimo obezbijediti potrebna sredstva.

Najveći nedostatak naše škole je nepostojanje fiskulturne sale. To fali našim učenicima,ali i lokalnoj zajednici.Ta sala bi se višestruko koristila. Nažalost svjesni smo da je ovo veća investicija,ali borit ćemo se za ova sredstva.

Novum.ba: Koliko ste se kroz ovaj period upoznali sa učenicima škole i njihovim radnim navikama, sklonostima prema određenim predmetima i sl.?

Amra Huseljić: Školu pohađaju 142 učenika raspoređena po razredima od prvog do devetog po jedno odjeljenje. Dolaskom u Školu, obišla sam sva odjeljenja,upoznala se sa učenicima i skrenula im pažnju na odgovornost prema školi i pravovremenost izvršavanja školskih obaveza.Također, želim da se kroz rad sa nastavnicima kod učenika razvija svijest o tome da u školi imaju podršku i osobe koje su tu da im pomognu i olakšaju njihov put kroz osnovno obrazovanje.

Iako je ova školska godina specifična i trenutno nemamo mogućnost realizovanja dodatne nastave i sekcija, nastavnici kroz redovne časove i časove odjeljenske zajednice učenike podstiču na životne vrijednosti i 4K vještine (komunikacija, kolaboracija, kreativnost i kritičko razmišljanje) i zadovoljni smo dosadašnjim postignućima.

Učenici ove Škole postizali su zapažene rezultate na takmičenjima iz različitih nastavnih predmeta i oblasti, kao što su takmičenja iz pružanja prve pomoći,demokratije i ljudskih prava,matematike,vjeronauke,tehničkog i likovnog stvaralaštva i pisanju literarnih radova.

Novum.ba: Koja bi bila vaša poruka učenicima,nastavnicima i roditeljima?

Amra Huseljić: Našim učenicima i roditeljima bih se, prije svega, zahvalila što su ozbiljno shvatili situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. Svjesni smo da je i na učenike uticala duga pauza od pohađanja redovne nastave u školama, ali nastavnici daju svoj maksimum i ulažu velike napore da učenicima olakšaju usvajanje novih sadržaja, ali i ponove gradivo koje se obrađivalo kroz online nastavu. Svi mi trebamo biti jedna porodica sa svojim obavezama i pravima, spremni na prihvatanje međusobnih prijedloga i savjeta uz neophodno uzajamno poštovanje.

Uz zajedničku saradnju i dobru međusobnu komunikaciju sve je lakše ostvariti.

Novum.ba

Vezano: