INTERVJU/Asmer Japaur, predsjednik SDA Kiseljak:Na izborima očekujemo odlične rezultate

Novum.ba: Gospodine Japaur, u drugom ste mandatu na čelu Općinskog odbora SDA Kiseljak, šta biste izdvojili, koje su to ključne tačke koje su obilježile vaš prvi mandat?

 

Predsjednik Japaur: OO SDA Kiseljak je najjača politička organizacija na području općine Kiseljak kada su u pitanju Bošnjaci. Izabran sam za predsjednika 2015. godine, što je za mene predstavljalo veliku čast, ali i obavezu da Stranku predstavim u onom svjetlu kakvom i zaslužuje.

Aktivnostima na terenu i među članstvom, na lokalnim izborima 2016. godine smo popravili rezultat sa 4 vijećnika na njih 7 . Kako na lokalnim izborima 2016. godine, tako i na općim izborima 2018. godine, ostvarili smo izvanredan rezultat sa osvojenim zastupničkim mandatom u Skupštini SBK, koji je pripao našem kandidatu Elvedinu Mušanoviću, koji će biti kandidovan i izabran za zastupnika u Domu naroda FBiH.

To je rezultat koji nam daje dodatnu obavezu da svoje aktivnosti pojačamo, kako na terenu u rješavanju infrastrukturnih projekata građana, tako i na infrastrukturi Stranke.

U proteklom periodu, od kada sam izabran za predsjednika, mnogo smo radili na infrastrukturi Stranke za čije potrebe smo kupili poslovne prostorije u Kiseljaku cc 140 m2. Ostvarili smo dobru saradnju sa udruženjima građana, te smo im na korištenje besplatno dali bivše kancelarijske prostorije. Međutim, udruženja su za svoje potrebe uredila kancelarije i otkupila ih od Stranke. Razumjevajući da udruženja nemaju dovoljno novca za funkcionisanje, kancelarije smo im prodali uz mogućnost dugogodišnje otplate. Izuzetno mi je zadovoljstvo da su ta udruženja riješila trajno pitanje svog sjedišta, što će im mnogo olakšati rad.

Kad je u pitanju naša saradnja sa građanima i institucijama, ona je u proteklom periodu bila na zadovoljavajućem nivou, što se vidi iz ulaganja u školstvo, sport, kulturu,putnu i komunalnu infrastrukturu.

 

Novum.ba:Spomenuli ste infrastrukturne projekte u domenu obrazovanja, međutim, šta je sa srednjom školo po nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku? Je li ona zaživjela?

 

Predsjednik Japaur: Kada je u pitanju školstvo u Kiseljaku, možemo, na zadovoljstvo svih nas, kazati da je predškolsko obrazovanje i odgoj u Kiseljaku na zadovoljavajućem nivou. Velika sredstva i napori se ulažu u popravljanje uslova u osnovnim školama, kojima rukovode direktori gospodin Nermin Merhemić i gospođa Amra Huseljić. Saradnjom sa direktorima osnovnih škola stvaraju se bolji uslovi za učenike,, a u narednom periodu očekujemo da se završe svi kapitalni projekti u ovim školama.

Kad je u pitanju srednja škola, tu imamo određenih problema koje ćemo, nadam se, u narednom periodu riješiti. Dosadašnja praksa funkcionisanja isturenog odjeljenja Srednje mješovite škole „Zijah Dizdarević“ iz Fojnice u Kiseljaku se nije pokazala kao najbolje rješenje za učenike koji pohađaju ovu školu. Uz svu zahvalnost za uspostavu ove škole i napore koji su uloženi od strane rukovodstva škole „Zijah Dizdarević“ iz Fojnice, na terenu smo uočili određene nedostatke u funkcionisanju. Rješenje vidimo u izdvajanju isturenih odjeljenja SMŠ „Zijah Dizdarević“ iz Fojnice u Kiseljaku, te u osnivanju samostalnog pravnog subjekta srednje škole sa sjedištem u Kiseljaku.

 

Novum.ba Ostat ćemo još kratko na obrazovanju, na jednoj od sjednica Općinskog vijeća usvojena je inicijativa HDZ-a uz pomoć SDP-a i DF-a za izuzimanje nadležnosti nad obrazovanjem na općinski nivo. SDA je bila protiv tog koncepta, zašto? Šta je tu sporno i da li je ta inicijativa realizovana?

 

Predsjednik Japur: Nerado se sjećam tog perioda kada su organizovani protesti roditelja učenika koji pohađaju školu po bosanskom nastavnom planu i programu, a zbog problema u obrazovanju i kada su nas, Stranku demokratske akcije iz Kiseljaka, optuživali da organizujemo proteste. Međutim, mi iz SDA nismo bili organizatori tih protesta, ali smo otvoreno stali na stranu roditelja jer su njihovi zahtjevi bili opravdani, roditelji su jednostavno tražili bolje uslove za svoju djecu.

Nakon toga, dolazi i inicijativa lokalnog HDZ-a da se nadležnosti nad obrazovanjem prenesu sa kantonalnog na općinski nivo a tu inicijativu su, nažalost, podržali SDP i DF. Na javnim raspravama koje su organizovane u svrhu prezentovanja inicijative, pokazano je veliko nezadovoljstvo roditelja Bošnjaka čija djeca pohađaju školu u Kiseljaku. Kao vijećnici bili smo prisutni na tim javnim raspravama i iznijeli svoje stavove. Zanimljivo je da smo kao vijećnici podržali načelnika u njegovoj konstataciji da se ne ulaže dovoljno u školstvo, ali smo ga i podsjetili da njemu kao načelniku ni jedan direktor škole nije pravio probleme prilikom ulaganja u infrastrukturu škola, čak naprotiv, direktori su uvijek tražili da općina ulaže više. Također, podsjetili smo na činjenicu da OV nema predsjedavajućeg, iako po Ustavu FBiH to pripada Bošnjacima, na činjenicu da su odredili naziv naseljenog mjesta Bošnjacima u naselju gdje ne stanuje ni jedan Hrvat, na činjenicu da u OV ima 13 Hrvata, a odluke se o većini pitanja donose sa 12 glasova, tako da Bošnjaci nemaju ni teorijske šanse da se nešto pitaju kada je u pitanju obrazovanje, koje smatramo nacionalnim pitanjem bitnim za Bošnjake.

Na kraju, vjerovatno kako su se odnosi viših nivoa vlasti HDZ-a prema lokalnom nivou HDZ- a popravljali tako je i inicijativa zaboravljena, ali ostaje činjenica da su je, na žalost većine Bošnjaka, SDP i DF podržali.

 

Novum.ba: Bili ste predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću, jeste li zadovoljni učinkom vijećnika SDA?

 

Predsjednik Japaur: O radu vijećnika SDA u Općinskom vijeću ću vam iznijeti nekoliko podataka koji sami po sebi govore kakav je bio naš rad. Svi izabrani vijećnici, osim mene, su prvi put u Općinskom vijeću. Za 30 održanih sjednica OV postavili smo 132 vijećnička pitanja/inicijative. Sve ovo može se provjeriti u Zapisnicima sa sjednica OV. Usporedbe radi, svi ostali vijećnici u OV, njih 16, postavilo je 75 pitanja/inicijativa. (HDZ 11 vijećnika - 18 pitanja/inicijativa; SDP 2 vijećnika - 12 pitanja/inicijativa; DF 1 vijećnik - 16 pitanja/inicijativa; HDZ 1990 1 vijećnik - 3 pitanja/inicijative; HSP 1 vijećnik – 26 pitanja/inicijativa). Sva ova pitanja su bila od izuzetnog značaja za naše građane, a njihovim rješavanjem se popravljao kvalitet života u našem gradu.

Sva pitanja koja su i drugi predlagali, a koja su bila od koristi našim građanima također smo bezrezervno podržavali.

Uzimajući u obzir sve ovo, kao i aktivnosti vijećnika na terenu, mogu reći da mi je bilo zadovoljstvo predvoditi Klub vijećnika SDA u OV.

 

Novum.ba: Da li je Općinsko vijeće u proteklom mandatu, koji je na isteku, ikad u potpunosti implementirano?

 

Predsjednik Japaur: Poznata je činjenica da je OV u mandatnom periodu 2016 - 2020. predvodio zamjenik predsjedavajućeg, a predsjedavajući nikada nije bio izabran. To je jedan nonsens da ste zamjenik nečemu što ne postoji. Polazeći od činjenice da nam Ustav FBiH propisuje da, ako je izabrani načelnik iz reda jednog naroda, a procentualna zastupljenost drugog naroda je odgovarajuća, predsjedavajući OV je iz reda tog drugog naroda.. U našem konkretnom slučaju načelnik je Hrvat, a predsjedavajući bi trebao biti Bošnjak, međutim, funkciju predsjedavajućeg je obavljao zamjenik koji je Hrvat. Obraćali smo se i Ustavnom sudu FBiH kako bi se riješila ova situacija, međutim Ustavni sud je donio rješenje kojim se proglasio nenadležnim. On nije rekao da to ovako može funkcionisati niti da ne može, jednostavno, kako to kod nas obično biva, proglasite se nenadležnim.

Mislim da funkcionisanje Vijeća na ovakav način nije donijelo ništa dobro za one koji su podržali njegov rad na ovakav način (HDZ, DF, SDP, HSP, HDZ1990), a da je prema Bošnjacima učinjena velika nepravda jer nisu imali svog predstavnika u najvažnijem zakonodavnom tijelu na teritoriji općine. SDA je ponudila predsjedavajućeg koji bi svoju funkciju obavljao profesionalno, međutim volja HDZ-a, sa partnerima, bila je da predsjedavajući bude volonter. Mi iz SDA nikada nećemo dozvoliti da drugi odlučuju o pitanjima koja se tiču nas, pa smo povukli svoj prijedlog.

 

Novum.ba: Šta planirate, koji su vam ključni ciljevi u drugom mandatu?

 

Predsjednik Japaur: U ovom mandatu želimo završiti opremanje stranačkih kancelarija kako bi se tu članovi SDA, ali i oni koji imaju potrebu, mogli družiti i na jednom mjestu imati svu materijalnu podršku (sala za sastanke,internet,kopiranje, i sl.) za svoj rad. Veliki dio ovog posla smo završili, uložili smo dosta napora i materijalnih sredstava kako bi ove prostorije bile moderno i multifunkcionalno uređene.

Takođe, stalno smo u komunikaciji sa našim članovima i simpatizerima koji na terenu provode politiku Stranke, te svakim danom povećavamo broj članova.

Stranka smo nastala iz naroda, svoju snagu crpimo iz naroda i dokle god nam narod daje podršku, trudit ćemo se da ga predstavljamo u najboljem svjetlu.

Želimo okončati proces oko formiranja srednje škole u Kiseljaku sa nastavnim planom i programom na bosanskom jeziku.

Nastavljamo započete infrastrukturne projekate u novom mandatnom periodu, ali iniciramo i nove za građane značajnih i prioritetnih projekata.

 

Novum.ba: Mjesne zajednice, rekli ste da ih je potrebno ustrojiti, jeste li na tome do sada išta poduzimali?

 

Predsjednik Japaur: Kada su u pitanju MZ na području općine Kiseljak njih ima 9, međutim, njihov rad je upitan jer nikada nisu provedeni izbori kako bi se izabrali predstavnici građana i kako bi one funkcionisale, da tako kažem, na legalan način.

Kada je u pitanju stav SDA po tom pitanju, on je svima poznat i jedna smo od rijetkih stranaka koja to pitanje pokreće i potencira jer smatra da su MZ od izuzetnog značaja za funkcionisanje lokalne zajednice. SDA je bila pokretač Inicijative o donošenju odluke na OV o provođenju izbora u MZ u prethodnom mandatu, koja na kraju na sjednici OV nije dobila dovoljan broj glasova. Poznato je i to ko od aktuelnih vijećnika nije glasao za inicijativu, ali to sada nije ni važno. Također, u ovom mandatu sam lično pokrenuo inicijativu kako bi se pripremila i donijela odluka o provođenju izbora u MZ. Inicijativa je upućena komisiji OV, a saradnju sa MZ koja je, kako sam informisan, dala pozitivno mišljenje, ali ga još nisam dobio. Na ovom pitanju ćemo aktivno raditi i u narednom mandatu, te tražiti partnere kako bi se donijela odluka o provođenju izbora u MZ.

 

Novum.ba: Loklani su izbori za par dana, šta očekujete?

 

Predsjednik Japaur: Na lokalnim izborima očekujemo da će naš kandidat Mirnes Nuhić biti izabran za načelnika općine Kiseljak, te da ćemo ostvariti odličan rezultata kada je u pitanju Općinsko vijeće.

Sigurno ćete reći da su naša očekivanja velika, ali uzimajući u obzir šta se sve uradilo u proteklom mandatu i da je na čelu našeg izbornog tima naš kantonalni zastupnik i zastupnik u Domu naroda FBiH gospodin Elvedin Mušanović , to je sasvim realno. Ovim putem mu želim iskazati veliku zahvalnost što pokreće veliki broj aktivnosti i što je uvijek na raspolaganju za sve aktivnosti koje kao stranka realizujemo. 

 

Novum.ba: Možete li da nabrojite ključne projekte u periodu 2016 – 2020.?

 

Predsjednik Japaur: Uradili smo video prezentaciju i brošuru u kojima je prezentirano ono što smo radili u proteklom periodu. Iz njih se vidi koliko smo bili aktivni kao lokalni predstavnici naroda, koji su zajedno sa izabranim predstavnicima SDA na višim nivoima vlasti realizovali projekte u vrijednosti cca 2 000.000,00 KM na području naše općine. Možemo reći da skoro nema značajnijeg projekta koji se realizovao na području općine Kiseljak, a da nije pomognut od strane SDA predstavnika. Veliku pomoć u radu, kao i u ostvarivanju saradnje sa predstavnicima drugih nivoa vlasti, pružili su nam direktor BH pošte gospodin Mirsad Mujić, kao i zastupnik u Skupštini SBK i Domu naroda FBiH gospodin Elvedin Mušanović.


Novum.ba: Kažete da imate i projekata u realizaciji, o čemu se radi?

Predsjednik Japaur: Sad je već izvjesno da će projekti od skoro milion KM biti realizovani na području općine Kiseljak do kraja ove i početkom naredne godine.

Riječ je o projektima putne infrastrukture, ulaganja u opremanje zgrade OŠ „Kiseljak 1“ u Kiseljaku, zamjena podova u OŠ „Kiseljak 1“ na Brestovsku, ulaganja u OŠ „Kiseljak 2“ Zabrđe, ulaganja u zgradu novog Doma zdravlja, vodovodna infrastruktura, dječija igrališta. Sve ovo smo također predstavili u našim brošurama i video prezentaciji.

 

Novum.ba: Na kraju, imate li neku poruku za naše čitaoce?

Predsjednik Japaur: Neka čitaju vijesti na portalu kao što je vaš, jer ovaj portal je primjer kako bi rad portala trebao izgledati. Dok većina portala objavljuje neprovjerene vijesti senzacionalističkih naslova kako bi zaradili neki lajk, vaš portal pravi vijesti marljivo sakupljajući, provjeravajući informacije onako kako je to definisano novinarskim standardima.

Novum.ba: I drugi put ste nosilac liste za općinsko vijeće.

Predsjednik Japaur: Veliku čast i odgovornost mi predstavlja biti nosilac najjače i najkvalitetnije liste kandidata za OV Kiseljak, liste kandidata koja je spremna uhvatiti se u koštac sa svim problemima i izazovima koje naši građani imaju. Ponosan sam na sve njih, njihov rad i doprinos zajednici, te pozivam građane da nam daju podršku svojim glasom na ovim izborima, a mi ih sigurno nećemo iznevjeriti.

Novum.ba

Vezano: